RoHS og REACH

RoHS og REACH

RoHS (Begrænsning af farlige stoffer) forbyder stoffer til stede i elektrisk/elektronisk udstyr såsom ledninger, komponenter, kredsløbskort osv., mens REACH (Registrering, Evaluering, Autorisation og Begrænsning af Kemikalier) styrer alle kemikalier, der kan anvendes til at fremstille produktet, herunder f.eks. overtræk, maling, opløsningsmidler og kemikalier, der anvendes under fremstillingen.

De stoffer, som RoHS forbyder, er bly, kviksølv, cadmium, hexavalent krom, polybromerede biphenyler og polybromerede diphenylethere.

REACH er en mere generel regulering og omhandler 197 stoffer af meget høj bekymring (SVHC). Mens RoHS forbyder stoffer til stede i elektrisk/elektronisk udstyr, styrer REACH alle kemikalier, der kan anvendes til at fremstille et produkt, herunder kabinetter, beslag, overtræk, maling, opløsningsmidler og kemikalier, der anvendes under fremstillingen.

Hos MODU sørger vi naturligvis for, at vores produkter overholder RoHS og REACH.