TA-luft og
ISO 15848-1

TA-luft

“TA Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) er en regulering/standard, der søger at klassificere ventilens præstation i forhold til uønsket emissioner, der lækker ud i atmosfæren. 

Det er en tysk national direktiv med den tilhørende testprocedure VDI 2440. Dette direktiv blev etableret i 1964, og indtil 2006 var det den eneste anerkendte industrielle standard for ventiler, der blev brugt til at klassificere uønskede emissioner, der lækker ud i atmosfæren.

TA-luft specificerer, hvor meget en spindel/pakning må lække, men i modsætning til ISO-standarderne specificerer den ikke under hvilke betingelser eller hvor mange cyklusser ventilen skal gennemgå for at bestå en test.”

ISO 15848-1

Denne standard blev introduceret i 2006 for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter bæredygtige ventiler – manglen på en harmoniseret standard til at verificere og klassificere den miljømæssige påvirkning fra lækage til atmosfæren fra ventiler var den primære motivation bag den. I modsætning til TA-luft testes alle ventiler på samme måde (der er tre forskellige klasser at vælge imellem) med klart angivne testvilkår og -betingelser.