SIL-3

SIL-3

Vi har en SIL 3-godkendelse inkluderet i vores tilbud – det er ikke et supplement, men en kvalitetssikring.

Safety Integrity Level/SIL er en integreret del af procesingeniørarbejdet. SIL har sin oprindelse i petrokemisk industri og er siden blevet bredt accepteret i stort set alle andre segmenter af industrien.

Rådgivende ingeniørfirmaer, designudviklere og fabrikker bruger SIL til at reducere risici – både menneskelige og operationelle/konstruktionelle risici.

Mange virksomheder bruger SIL-klassificerede systemer og komponenter som bevis for sikkerhed, når de ansøger om produktionstilladelser hos kommunen og staten. SIL bruges også internt i virksomhederne for at dokumentere, at sikkerheden for medarbejdere, procesudstyr og fabriksbygninger er taget i betragtning.

Safety Integrity Level handler om at forsøge at undgå ulykker, nedbrud i produktionen og forsyningssikkerhed. Kort sagt at tænke og inkorporere sikkerhed i de indledende planlægningsfaser. SIL anvendes i mange forskellige typer virksomheder/applikationer såsom kemi, syre, dampværker, men også i almindelige fjernvarmeinstallationer for at undgå ulykker med dampemissioner og dette gælder for både lokale, nationale virksomheder såvel som globale koncerner.

IEC 61508 specificerer fire sikkerhedsniveauer SIL 1, SIL 2, SIL 3 og SIL 4. SIL 3 er den bedste og højeste SIL-klassificering, der anvendes i almindelig industri. MODU kuglehaner har SIL 3-klassificering.

Det er selvfølgelig vigtigt for konkurrenceevnen, hvis virksomheder kan opnå endnu højere sikkerhed og samtidig reducere omkostningerne. Omkostningsreduktionen kommer ikke kun på grund af færre ulykker eller stilstand i produktionen. På grund af de høje krav til SIL 3 sorteres komponenter af utilstrækkelig/dårlig kvalitet ud.

Sammenlignet med de lavere SIL-klasser (SIL 1 og SIL 2) er den gennemsnitlige sandsynlige levetid uden nedbrud og fejl for et SIL 3-klassificeret MODU-produkt længere end for ventiler med lavere SIL-klassifikationer, hvor fejl sandsynligheden er 10 gange større for en SIL2-kuglehane og 100 gange større for en SIL 1-kuglehane.

SIL er en objektiv metode for teknikere og indkøbere til at vurdere kvaliteten af de anvendte eller tilbudte kuglehaner/komponenter.