CE PED

CE PED

Trykudstyr Direktiv 2014/68/EU (tidligere 97/23/EU)

CE PED gælder for design, fremstilling og overensstemmelsesvurdering af stationært trykudstyr beregnet til brug under indvendigt tryk med et maksimalt tilladt tryk på mere end 0,5 bar. Trykudstyr med driftsbetingelser højere end det førnævnte falder ind under direktivets anvendelsesområde, og derfor er CE-mærkning lovpligtig. Dette inkluderer udstyr såsom (damp)kedler, trykbeholdere, varmevekslere, rørledninger, trykkoger.

CE PED opdeler udstyr i forskellige (risiko)kategorier og forskellige moduler, som bruges til at demonstrere overensstemmelse med kravene i PED.

CE PED er obligatorisk og har til formål at garantere fri bevægelighed for produkterne inden for dets anvendelsesområde, samtidig med at det sikrer et højt sikkerhedsniveau.