ATEX

ATEX

ATEX-direktivet 2014/34/EU (tidligere 94/9/EU)

Udstyr, beskyttelsessystemer og komponenter, som er beregnet til brug i potentielt eksplosive atmosfærer (ATEX), skal overholde produktkravene i ATEX-direktivet i Europa. Produktkravene er defineret af såkaldte væsentlige krav. Producenter, som planlægger at placere sådant udstyr eller sådanne komponenter på markedet og/eller tage dem i brug inden for Europa, skal opfylde disse krav.

En række produkter er undtaget fra ATEX-direktivets anvendelsesområde. Disse omfatter blandt andet søgående fartøjer og militært udstyr. Disse produkter behøver ikke at opfylde kravene i ATEX-direktivet.

ATEX-direktivet klassificerer udstyr i grupper og kategorier, som er defineret af mærkningen på udstyret.